• LETMECARE JSC

Giúp việc nhà theo giờ

Bảng Giá Dịch vụ giúp việc nhà theo giờ

Đơn lẻ

68.000
VNĐ
Giờ
  • Dưới 8 giờ/Dịch vụ/Tháng (VD: đơn lẻ hoặc 1 tháng dưới 8h)
  • Công cụ làm sạch cơ bản : Không
  • Đảm bảo sự hài lòng
  • Hỗ trợ 24/7
  • Giờ phát sinh thêm: 75.000 VNĐ/giờ

Tiết kiệm

55.000
VNĐ
Giờ
  • Từ 130 giờ trở lên/Dịch vụ/Tháng (VD: 1 tuần 7 buổi, mỗi buổi 4h-5h)
  • Công cụ làm sạch cơ bản : Không
  • Đảm bảo sự hài lòng
  • Hỗ trợ 24/7
  • Giờ phát sinh thêm: 75.000 VNĐ/giờ